Prof_Alfonsas_Vainoras

Prof. habil. dr. Alfonsas Vainoras

Biografija

Alfonsas Vainoras, LSMU Sporto Instituto profesorius, LSMU Sveikatos tyrimų instituto ir Kardiologijos Instituto Vyriausias mokslo darbuotojas, LSMU Slaugos fakulteto tarybos ir doktorantūros komisijos narys.

Baigęs Kauno Medicinos Instituto gydomojo fakulteto biofizikos skyrių. 1996 metais apgynė medicinos mokslų habilituoto daktaro disertaciją “Širdies repoliarizacijos procesų tyrimas ramybės ir fizinio krūvio metu (100 taškės ir įprastinės EKG duomenimis). 2008 metais Alfonsui Vainorui suteiktas profesoriaus vardas.

Nuo 1996 m. skaito paskaitas medicinos, slaugos, odontologijos, visuomenės sveikatos ir farmacijos fakultetų studentams. 2007 – 2014 m.m. vadovavo 10 doktorantūrų darbų ruošimui, buvo 4 doktorantūrų darbų konsultantu, 4 doktorantūrų gynimo komitetų pirmininku ir daktarinio darbo oponentu.
Dalyvauja ERASMUS projektuose Europoje (Ispanija, Vokietija, Suomija, Makedonija), skaito paskaitas šių šalių universitetuose. Skaitomos paskaitos siejamos su holistinės medicinos sritimi. Paskutinės paskaitos skaitytos Vokietijoje, Mainz, Gutenbergo v. Universiteto, Sporto Institute, 2013 m.
Taip pat nuo 2001 m. dalyvauja įvairiuose VMSF projektuose. Vadovavo tarptautiniam Europos projektui „Heart Guard“ pagal „EUREKA“ programą E !, EUREKA projektui EDFAS, skirtam senyvo amžiaus žmonių funkcinės būklės stebėsenai, bei ITEA 2 Europos projekto „GUARANTEE“ daliai Lietuvoje – „Saugus Namas“, „žmogaus būsenos monitoravimas“.

Alfonsas Vainoras 1996- 2002 metais buvo Lietuvos mokslų tarybos Biomedicinos komisijos narys ekspertas, buvo apdovanotas LMT geriausio šalies habil.dr. stipendija.
Yra „NERPA“ ir „Ugdymas, Kūno Kultūra ir Sportas“ žurnalų redkolegijų narys.

Mokslinė veikla

  1. Širdies ligų elektrokardiografinė diagnostika, diagnostikos formalizacija bei algoritmizacija. Širdies ritmo ir laidumo sutrikimų automatizuotos diagnostikos algoritmas ir programa (viso pasaulyje tokių programų sukurta nedaugiau 10-ties). (1970– 1990 m.)
  2. Funkcinių mėginių diagnostinių sistemų kūrimas, tikrinimas ir tobulinimas. Sukurtas veloergometrijos tyrimo analizės algoritmas, pagristas žmogaus organizmo, kaip kompleksinės sistemos modeliu (žmogaus organizmo kaip holistinės sistemos modelis, analogų prieinamoje pasaulinėje literatūroje neaptikta), leidžiantis integruotai vertinti žmogaus adaptaciją krūviui bei vertinantis žmogaus organizmo būseną įvairiose situacijose. Sukurtos sistemos plačiai naudojamos Respublikoje gydymo įstaigose, sporto medicinos įstaigose bei karo medicinos skyriuose. Minėtos įstaigos pastoviai konsultuojamos eksploatacijos ir diagnostikos (vertinimo) klausimais. Kelios sistemos funkcionuoja ir Vokietijoje. (nuo 1993 m. iki dabar)
  3. Organizmo reakcijų į įvairius poveikius tyrimas, reakcijų formalizavimas, integralinių(holistinių) vertinimo sistemų kūrimas ir tobulinimas. (nuo 1993 m. iki dabar)
  4. Vykdomi darbai kuriant naujo tipo daugiaprocesinio monitoravimo – registravimo ir analizės sistemas. (nuo 1997 m. iki dabar)
  5. Kuriamos naujos žmogaus gyvybinių procesų analizės sistemos, vertinant žmogaus fraktalinių lygmenų kompleksiškumo pasireiškimus. (nuo 2002 m. iki dabar)
  6. Kuriama ir dalyvaujama kuriant e.sveikatos moderniasias technologijas šalyje ir Europoje. (nuo 2002 m. iki dabar)
  7. Atliekami tyrimai nagrinėjant žmogaus organizmo kompleksiškumą bei jo funkcijų sąsajas su Žemės magnetinio lauko kitimais. (nuo 2014 m. iki dabar)

Atspausdinta per 461 mokslinių darbų, 25 iš kurių – žurnaluose su ISI web of science, su IF.